Barn och musik


Man hör ofta att man ska spela musik för fostret i magen. Sedan uppmuntras man att sjunga för sin nyfödda bebis och efter det hävdar vi att klassisk musik förbättrar studieresultatet. Men vilken forskning stödjer dessa påståenden, är det en myt eller sanning?

Musik för gravida

Det finns inte mycket belägg som pekar på att barn blir smartare om de fick musik spelat för dem i magen. Men däremot så har man upptäckt att barn kommer ihåg musik de hört i magen. Det kan medföra en fördel för ditt föräldraskap, speciellt i det tidiga stadiet. Om barnet känner igen en låt så kan det vara lugnande eller roligt för hen. Man har även sett att barn i magen andas i takt med musiken som spelas i omgivningen.

När barnet sedan föds har det alltså ett minne av musiken det hört i magen. Vissa föräldrar går till och med så långt att de vill påverka barnets musiksmak redan innan födseln. Redan under förlossningsprocessen ligger en tröja från kidsbrandstore.se på stolen bredvid, som ska representera den nykomna familjemedlemmens musikaliska tillhörighet. En cool dödskalle-tröja för en cool nyfödd hårdrockare.

Sjung för din nyfödda bebis

När ditt barn är nyfött, eller i tidig ålder, så kan du med fördel sjunga för hen. Det har

visats förbättra barns språkliga och kognitiva förmåga. Det är även lättare för barn att ta till sig instruktioner och information via musik och sång. Rim, toner och takt har visats förbättra minnet. Det handlar om att människan gärna hakar fast sitt minne på övriga sinnesintryck, för att säkra att inkommande information bevaras.

Om du vill testa teorin så kan du tänka över dessa situationer: vi sjunger fram månaderna med Symfoni nr. 9 av Beethoven, vi komponerar gärna låtar för att exempelvis förklara för vårt barn att eluttaget är farligt och vi nynnar ordet “mjölk” när vi absolut inte får glömma bort att svänga förbi matbutiken.

Klassisk musik förbättrar studieresultat

Det finns belägg på att klassisk musik förbättrar studenters studieresultat. Det handlar om att sänka stressnivåerna och utesluta övriga yttre stimuli. Även här kan man tala om minnets tendens att haka upp sig på övriga sinnesintryck. Om du låter klassisk musik rulla i bakgrunden av dina barns studier så kan det förbättra chanserna att det där svåra mattetalet stannar kvar till morgondagens prov.

Många undrar nog varför man inte kan lyssna på vanlig musik och förvänta sig samma resultat. Det beror på att klassisk musik oftast är instrumental. Nästan all dagens musik innehåller en tillhörande vokalist – om man inte lyssnar på house och techno, men tyvärr är dessa genrer alltför stressiga och hårda i sin framtoning för att ha samma effekt som den klassiska musiken.